BKGS Projesi

Kalite güvencesinin geliştirilmesi; üniversitenin en yüksek kalitede öğrenim, öğretim, müfredat, araştırma, akademik faaliyetlerini ve standartlarını sağlama stratejisinin bir parçasıdır. 2018-2022 stratejik planının tamamlanmak üzere olması nedeniyle gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme sonuçları kurumsal yapının güçlendirilmesi kapsamında, bütünleşik kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması (BKGS) ve kurumsal süreçlerin tümüyle entegre edildiği bir yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, Hacettepe Üniversitesi’nin 2023-2027 stratejik planında, Sürdürülebilir ve Bütünleşik Kalite Güvencesi Sisteminin Geliştirilmesi hedefi yer almıştır. Paydaş odaklı bir yaklaşımla kurumsal iç/dış değerlendirme ve akreditasyon gereksinimlerini, kurumsal ve kamusal güveni karşılamak üzere tasarlanmış olan bütünleşik kalite güvencesi sisteminin proje ve değişim yönetimi modeli ile hayata geçirilmesi planlanmıştır.

- Değişim Yönetim Modeli