Öz Değerlendirme Programı (ÖDP)

 

Üniversitemizin, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda belirlenen ‘birim iç değerlendirme’ ölçütlerine göre yürütülen Öz Değerlendirme Programı, akademik birimlerin yürütmekte olduğu eğitim programlarının her yıl izlemesi, iyileştirilmesi ve raporlanması süreçleriyle gerçekleştirilir.

İzleyen ilk KİDR’ye girdi oluşturacak olan Öz Değerlendirme Programı raporları, KAYO tarafından ilan edilen takvime uygun olarak, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarının süreç yönetiminde elde edilen veya ulaşılan öz veriler ve kanıtlar kullanılarak, Akademik Birim Kalite Komisyonları (A-BİKAK) tarafından oluşturulur. İç değerlendirme çalışmalarının etkin ve etkili gerçekleşme sonucu olan rapor, ilgili birim kurullarında onaylandıktan sonra BYBS’ye kanıtları ile birlikte yüklenir.

KILAVUZLAR:

Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 2024 v1