Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

Rektör

Prof. Dr. Ahmet SERPER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Nasuh ÖZMEN

Rektör Danışmanı  

Doç. Dr. Oytun CANYAŞ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Özlem ÜLGER

 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan SÖNMEZ

 

Murat KARAAĞAÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı