Akran Değerlendirme Programı (ADP)

Üniversitemiz eğitim programlarının üç yılda bir, yıllık olarak hazırladıkları öz değerlendirme raporlarının Akran Değerlendirme Programı değerlendirme takımları tarafından Üniversite tarafından kabul edilen ‘eğitim programları değerlendirme ölçütlerine’ göre değerlendirilmesi, görüş bildirilmesi, paydaş görüşlerinin alınması ve raporlanması süreçleriyle gerçekleştirilir.

Akran Değerlendirme Programı raporları, KAYO tarafından ilan edilen takvime uygun olarak, akademik birimlerin hazırlamış olduğu üç yıllık ÖDP raporlarının, KAYO tarafından oluşturulan, biri ilgili programdan, ikisi farklı programlardan olmak üzere üç öğretim elemanı, ikisi öğrencilerden ve gerektiğinde Kurum dışından yetkin kişilerden oluşan en az beş kişilik ADP değerlendirme takımlarınca oluşturulur. Süreç, ÖDP raporlarının incelenmesi, gerektiğinde takımca ilgili eğitim programının yürütüldüğü bölüm/ana bilim dalı/programlarının yerinde ziyaretleri ile gerçekleştirilir.