Hizmet Akreditasyonları

  1. Sağlık Hizmeti (Joint Commission International-JCI) Akreditasyonu
  2. Türkiye Doping Kontrol Merkezi (World Anti-Doping Agency-WADA ve TÜRKAK) Akreditasyonu
  3. Bebek ve Çocuk Mamalarının Hazırlanması ve Sunulması Sertifikası
  4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı