Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

Rektör

Prof. Dr. Ahmet SERPER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Vural GÖKMEN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Aydın ULUCAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa Nasuh ÖZMEN

Rektör Danışmanı  

Doç. Dr. Oytun CANYAŞ

Genel Sekreter

Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI

Kalite Komisyonu Koordinatörü

Prof. Dr. Özlem ÜLGER

Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan SÖNMEZ

Koordinatör Yardımcısı

Murat KARAAĞAÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı