2024/1. Kalite Komisyonu Toplantısı

 

2024/1. Kalite Komisyonu Toplantısı 02.02.2024 tarihinde Sıhhıye Yerleşkesi Kültür Merkezi R Salonunda yapıldı.

Toplantı Gündemi:

1. Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2 güncellemesi hakkında bilgilendirme

2.KİDR 2023 hazırlık süreci hakkında bilgilendirme

3. Özdeğerlendirme Raporu yazımı ve takvimi hakkında bilgilendirme

4.Performans Yönetimi

5.Büyük veri