Hizmet Akreditasyonları

Hacettepe Üniversitesi eğitim ve araştırma hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda ve şekillerde topluma yönelik hizmetler sunmaktadır. Söz konusu hizmetlerden en önemlisi Hacettepe Hastaneleri bünyesinde sunulan sağlık hizmetidir. Üniversitemiz sağlık hizmetine ek olarak  kültür, sanat, spor, toplumsal eğitim ve bilgilendirme, laboratuvar hizmetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve dezavantajlı gruplara yönelik aktiviteler gibi ulusal ya da küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu çok sayıda alanda topluma katkı sunmaktadır. Hacettepe Üniversiteleri Hastaneleri, Türkiye’de JCI tarafından akredite edilen “ilk kamu üniversitesi hastanesidir.” 

Sağlık Hizmeti (Joint Commission International-JCI) Akreditasyonu

2007 yılında Erişkin Hastanemiz ile başlayan akreditasyon serüvenimiz, 2011 yılında İhsan Doğramacı Çocuk Hastanemiz ve Onkoloji Hastanemizi kapsayarak devam etmiştir.  Joint Commission International (JCI), 2013 yılında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar için ayrı bir standart setini yürürlüğe koymuş ve Hastanelerimiz, “Akademik Tıp Merkezi Hastane Standartları” adıyla yayınlanan bu standartlardan 2014 yılında denetlenerek akredite olan “ilk kamu üniversitesi hastanesi” olmuştur. JCI’ın 2017 yılında yürürlüğe aldığı "versiyon 6" standartları üzerinden 2018 Ocak ayında Erişkin Hastanemiz, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanemiz ve Onkoloji hastanemiz halen “tek kamu üniversitesi hastanesi” ünvanını koruyarak 2021 yılına kadar 4. kez tekrar akredite olmayı başarmıştır.

JCI’ın 1 Ocak 2021 yılında yürürlüğe aldığı 7. versiyon standartları üzerinden 2021 Ekim ayında  Erişkin Hastanemiz, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanemiz ve Onkoloji Hastanemiz denetlenerek halen “akredite tek kamu üniversitesi hastanesi” ünvanını korumuş ve 2024 yılına kadar 5. kez re-akredite olmayı başarmıştır. Hastanelerimizin kalite yönetim sistemi hakkında Hastanelerimiz Kalite Yönetimi Sistemi linkinden bilgi alınabilir.