Kurumsal Akreditasyon Raporu

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2022 yılında dış değerlendirme sürecine dahil olmuştur. Bu değerlendirme sonucunda üniversitemiz 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. 

YÖKAK tarafından değerlendirmeye istinaden yayınlanan "Kurumsal Akreditasyon Raporu" için tıklayınız!