Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu; sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kalite güvence...
Yönerge ve Rehberler
Bütünleşik kalite güvencesi sistemi kapsamında oluşturulan yönerge ve rehberler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir...

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Süreci 


Üniversitemiz 2022 yılı içinde Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine girmiştir. Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme takımı tarafından Üniversitemizin birimlerine 4-7 Aralık 2022 tarihlerinde saha ziyareti gerçekleştirilecek ve paydaşların görüşlerine başvuracaktır.

Saha ziyaretinde, Üniversitemiz genelinde Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı alanlarında yapılan çalışmalar ile kurum paydaşlarının bu çalışmalardaki rolü ve etkinliği değerlendirilecektir. 
 

Haber ve Etkinlikler

Üniversitemiz akademik birim ziyaret planlarının görüşüldüğü 2022/17. Kalite Komisyonu Toplantısı 23...
23.09.2022
Hacettepe Üniversitesi'nde "Dönüşen Dünyada Liderlik" Çalıştayı, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer El...
13.09.2022
Üniversitemiz 2022 yılı içinde YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek olan Kurumsal Akreditasyon Progra...
08.09.2022
Hacettepe Üniversitesi 2022 – 2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu yayımlandı
07.09.2022
2022/14. Kalite Komisyonu - Akademik Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı 22.08.2022 t...
22.08.2022
2022/13. Kalite Komisyonu - İdari Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı 19.08.2022 tari...
19.08.2022
Hacettepe Üniversitesi Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi Kılavuzu yayımlandı.
15.08.2022
"Kalite ile Daha İleriye En İyiye" Çalıştayı 11-12 Haziran 2022 tarihinde geniş bir katılımla yapıld...
12.06.2022
Üniversitemizin dış paydaşları ile 24.02.2022 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir....
24.02.2022
Üniversitemiz Akademik Birim Kalite Komisyonları ve İdari Birim Kalite Komisyonlarına 28.01.2022 tar...
28.01.2022
Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.0) yayınlandı.
23.11.2021