2022/19. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

GÜNDEM:

  1. Çalışma gruplarının, KİDR-Acil Eylem Planı çalışması,
  2. Acil Eylem Planı başlıkları hakkında görüşme,
  3. KİDR TR ve İngilizce versiyonlarının YÖKAK sistemindeki görünümü.

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.