2022/1. Kalite Komisyonu Toplantısı

2022/1. HÜKAK TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih             : 07.01.2021 Cuma

Saat               : 14:00 - 16.00

Yer                 : Zoom (Çevrimiçi Toplantı)

Katılımcılar :  Kalite Komisyonu Üyeleri (HÜKAK)

 

GÜNDEM:

1. KAYO çalışmaları hakkında bilgilendirme (Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı)

2. YÖKAK Çalışmaları hakkında bilgilendirme (Prof.Dr.Maviş Emel Kulak Kayıkcı)

3. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin karşılaştırılması  (Kemal Koç-KAYO Kalite Yönetim Modeli ve Organizasyonu Sorumlusu)

4.Farkındalık anketi izlem sunumu  (Funda Ünsal- KAYO İzleme ve Raporlama Sorumlusu)

5.BİKAK ekipleri hakkında bilgilendirme (Funda Ünsal- KAYO İzleme ve Raporlama Sorumlusu)

6. Üniversitemizde kullanılacak standart toplantı tutanağı örneği  (Zehra Yılmaz- KAYO Veri ve Belge Yönetimi Sorumlusu)

7. YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarında Gerçekleştirilen Güncellemeler  (Merve Belgin DOĞRULUK-KAYO Kalite Yönetim Modeli ve Organizasyonu Sorumlusu)

8. Birim İç Değerlendirme Rehberinin kurumsal olarak KİDR 3.0’a entegrasyonu  (Merve Belgin Doğruluk, Kemal Koç-KAYO Kalite Yönetim Modeli ve Organizasyonu Sorumlusu)

9. HÜKAK logo yarışması (Funda Ünsal- KAYO İzleme ve Raporlama Sorumlusu)