2022/21. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2022/21. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih          : 19.07.2022 / Salı

Saat           : 10.00 - 12.00

Yer             : KAYO Ofisi / Sıhhiye Yerleşkesi (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

  1. Acil eylem planı
  2. HÜ Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürüyen çalışmaların gözden geçirilmesi
  3. Süreç kartlarının hakkında bilgilendirme
  4. Web sayfası önerilerinin görüşülmesi (ara yüz)

 

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.