2022/23. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2022/23. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih          : 02.08.2022 / Salı

Saat           : 10.00 - 12.00

Yer             : KAYO Ofisi / Sıhhiye Yerleşkesi (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

  1. Acil eylem planı kapsamında yapılanlar
  2. KGS kılavuzu hakkında görüşme
  3. Süreç kartları hakkında bilgilendirme
  4. HÜ web sayfası ara yüzü hakkında görüşme
  5. Performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri hakkında görüşme
  6. Öğrenci kalite elçilerinin güncellenmesi hakkında görüşme
  7. BİKAK ekipleri hakkında bilgilendirme
  8. KGS şeması hakkında görüşme

 

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.