2022/24. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2022/24. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 09.08.2022 / Salı

Saat                : 09:30 – 12:00

Yer                 : Sıhhiye KAYO Ofisinde (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

 

  1. Web sayfasında yapılan güncellemeler
  2. Kurum içi değerlendirme raporları
  3. Öğrenci kalite elçileri ve kalite araştırmaları topluluğu çalışmaları
  4. Mezun izleme anketi
  5. Dış Paydaş anketi
  6. Stratejik amaç ve hedeflerin Üniversitemiz Politikaları ile ilişkisi matrisi
  7. Sayılarla kalite
  8. Değerlendirici takımının onayı

 

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.