2022/25. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2022/25. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 16.08.2022 / Salı

Saat               : 09:30 – 12:00

Yer                 : Sıhhiye KAYO Ofisinde (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

 

1. A-BİKAK/İ-BİKAK Raporlarının Orviks Sisteminde Mevcudiyet Durumu,

2. Birim Faaliyet Raporları,

3. HÜKAK/KAYO Faaliyet Raporu,

4. YÖKAK performans göstergeleri hakkında bilgilendirme,

5. Süreç Kartlarının Orviks Sistemine Yüklenmesi,

6. Amaç ve Politikalar Matrisi,

7. Senato ve Yönetim Kurulu kararlarının KİDR ölçütleri ile ilişkilendirilmesi

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.