2022/29. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2022/29. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 15.09.2022 / Perşembe

Saat               : 11-00 - 13.00

Yer                 : Sıhhiye KAYO Ofisinde (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

 

 1. Çalıştay memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi
 2. Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı'nın çıktılarının değerlendirilmesi, çalıştay rapor taslağının oluşturulması
 3. Acil eylem planının gözden geçirilmesi
 4. BKGYS projesi gant chartının revize edilmesi
 5. Toplantı/çalıştay/webinar gibi etkinliklerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin formlarının oluşturulması
 6. Simülasyon sorularının nihai halinin görüşülmesi
 7. Koordinasyon Kurulu için gündem önerilerinin belirlenmesi
 8. Öğrenci (kalite elçileri ) faaliyetlerinin gözden geçirilmesi-
 9. Akademik Birim Bilgilendirme Sunumlarının çalışma dokümanları, içerik ve yönetimi, planlama çalışması kararlaştırılması
 10. HÜKAK toplantı içeriğinin planlaması
 11. Yeni web sayfası için önerilerin görüşülmesi
 12. "Öneri" e-posta adresi yetkilisinin belirlenmesi

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.

Foto Galeri