2023/15. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/15. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih             : 21.09.2023 / Perşembe

Saat               : 14.00 – 16.00

Yer                 : Kalite Komisyonu Ofisi / Sıhhiye Yerleşkesi

 

GÜNDEM:

  1. Akran Değerlendirme Programı kapsamında birimlerin belirlenmesi
  2. Akran Değerlendirme Programı takımlarının oluşturulması,
  3. Akran Değerlendirme Programı eğitim içeriğinin kararlaştırılması
  4. Stratejik Plan dönemsel veri girişi

Sonuç:

- Akran değerlendirme yapılmadan önce öz değerlendirme yapılmasına ve bununla ilgili ölçütlerin geliştirilmesine karar verildi.