2023/16. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/16. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 24.09.2023 / Salı

Saat               : 10.30 – 12.00

Yer                 : Beytepe Yerleşkesi Rektörlük Binası 7.kat Rektör Yardımcılığı Toplantı Salonu

 

GÜNDEM:

  1. Öz Değerlendirme Programı kapsamında kullanılacak ölçütler
  2. Performans göstergelerinin birimler tarafından sahiplenilmesi

Sonuç:

-Ölçütlerin üzerinde çalışılmasına karar verildi.

-PG'lerinin SGDB tarafından son halinin verilmesi kararlaştırıldı.