2023/17. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/17. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 31.10.2023 / Salı

Saat               : 09.30 – 12.00

Yer                 : Sıhhiye Yerleşkesi Kalite Yönetim Ofisi Toplantı Salonu

 

GÜNDEM:

  1. On İkinci Kalkınma Planı ile üniversite programlarının eşleştirilmesi
  2. PUKÖ döngüleri performans hesaplamaları
  3. Akran Değerlendirme Programı Ölçüt ve Kılavuz çalışması

Sonuç:

- İlgili konularda çalışılmasına karar verildi.