2023/2. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/2. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 17.01.2023 / Salı

Saat                : 09:30 - 12.00

Yer                 : Sıhhiye Yerleşkesi Kalite Yönetim Ofisi Toplantı Odası

 

GÜNDEM:

  1. Süreç Çalıştayı hakkında görüşme
  2. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi matrisi çalışması
  3. 2023 Anketleri hakkında görüşme

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.