2023/5. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/5. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 07.02.2023 / Salı

Saat                : 09.30 - 11.00

Yer                 : Çevrimiçi

 

 

GÜNDEM:

  1. BİDR Takviminin gözden geçirilmesi

KARAR:

-İlgili madde görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

xxx