2023/7. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2023/7. KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 28.02.2023 / Salı

Saat                : 10.00 - 12.00

Yer                 : Sıhhiye Yerleşkesi KAYO Toplantı Odası

 

 

GÜNDEM:

  1. KİDR 2022 takviminin gözden geçirilmesi
  2. BİDR raporlarının son durumu hakkında görüşme
  3. YÖKAK KAP takımı değerlendirmeleri hakkında görüşme

KARAR:

-İlgili maddeler görüşülerek karara bağlanmış ve toplantı tutanağıyla kayıt altına alınmıştır.