2024/1. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı

2024/1  KAYO TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih              : 16.01.2023 / Salı

Saat                : 10-00 - 12.00

Yer                 : Sıhhiye KAYO Ofisi (yüz yüze)

 

GÜNDEM:

 

  1. Dış Paydaş Anketi hakkında bilgilendirme
  2. Öğrenci Memnuniyet Anketinin yapılış şekli hakkında görüşme
  3. Meslek Yüksek Okulları Akreditasyon Çalışmaları bilgilendirme toplantıları hakkında görüşme
  4. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü- HÜKAT sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgilendirme
  5. ADP-ÖDR- Puan sistemi hakkında bilgilendirme
  6. ISO Sistemleri hakkında bilgilendirme
  7. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinden verilecek eğitim hakkında bilgilendirme

Karar:

-İlgili konular görüşülerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır.