BİDR 2022 Yazım Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı