European Quality Assurance Forum 2022 (EQAF 2022) - ESU Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci Havuzu üyesi olan Eren ÇANGA

17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya’nın Temeşvar kentinde West University of Timisoara ev sahipliğinde European University Association (EUA), European Network for Quality Assurance (ENQA), Eurpoean Students’ Union (ESU) ve European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)  tarafından organize edilen European Quality Assurance Forum 2022 (EQAF 2022) düzenlenmiştir. ESU Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci Havuzu üyesi olan Eren ÇANGA, foruma katılan Türkiye’den tek temsilci olmuştur.  

Forum başlığı “Şekillendirmek mi, paylaşmak mı? Değer güdümlü Avrupa Yüksek Öğretim Alanında Kalite Güvencesi” olarak belirlenmiştir. 

 Avrupa yüksek öğrenim alanında kalite güvencesi için standartlar ve yönergeler (ESG),  akademik özgürlük, kurumsal özerklik, yüksek öğretim kurumlarının yönetimine öğrenci katılımı, kapsayıcılık ve eşitlik gibi demokratik yüksek öğretim sistemlerinin ortak değerleri forumda görüşülen konular olmuştur.

 Sunum ve çalıştaylardan oluşan oturumlarda, Avrupa politikaları ve eğilimleri, Ar-Ge ve Forum temasıyla ilgili pratik vaka örnekleri ve daha genel olarak kalite güvencesindeki güncel gelişmeler ele alınmıştır.  

Eren ÇANGA’nın foruma katılım ve konaklama giderleri ESU tarafından karşılanmıştır.

https://mailchi.mp/esu-online.org/internal-newsletter-for-members-may-9287389?e=67270716cf