Faaliyet Planı

FAALİYETLER SORUMLU  KİŞİ İLERLEME BAŞLANGIÇ BİTİŞ
İP 1. STRATEJİK YÖNETİM  A.SERPER/V.SÖNMEZ/Z.YILMAZ      
1.Yeni Stratejik Planda KG ile ilgili Hedef Bulunması HÜKAK, KOORDİNASYON KURULU-Volkan Sönmez 100% 20.04.2022 23.04.2022
2.Misyon, Vizyon Stratejik Amaç ve Hedeflerle Uyumlu Kalite Politikalarının Oluşturulması KOORDİNASYON KURULU-HÜKAK-MEKK 100% 23.04.2022 25.06.2022
3.Performans Göstergelerinin YÖKAK, YÖK, Girişimcilik Endeksi, Üniversite İzleme Ölçütlerini Kapsayacak Şekilde Güncellenmesi  VURAL GÖKMEN/KAYO-Zehra Yılmaz 100% 11.06.2022 15.07.2022
4.HÜ Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi KOORDİNASYON KURULU-VURAL GÖKMEN 100% 11.06.2022 22.07.2022
5. Stratejinin birimler düzeyinde yayılımı ve birimlerin ilgili performans göstergesine ilişkin eylem planlarını hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU-AHMET SERPER-MERVE DOĞRULUK-KEMAL KOÇ 10% 12.06.2022 30.12.2022
6.Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Kurulması İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU /KOORDİNASYON KURULU-AHMET SERPER-Funda Ünsal 100% 06.06.2022 30.12.2022
İP 2. SÜREÇ YÖNETİMİ A.ULUCAN-S.ÜNAL/Ö.ÜLGER/K. KOÇ      
1. Kurumsal Süreç kartlarının oluşturulması HÜKAK-KAYO/Volkan Sönmez-Yasin Tunç 100% 11.06.2022 21.07.2022
2. Süreç Yönetimi Organizasyonel Yapılanmasının Oluşturulması  KAYO/Merve Doğruluk-Kemal Koç 80% 22.07.2022 1.08.2022
3. Süreç İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması  KAYO/Funda Ünsal 50% 2.08.2022 21.09.2022
4.İyileştirme Mekanizmalarının Oluşturulması HÜKAK-KOORDİNASYON KURULU/REKTÖR 25% 22.09.2022 30.12.2022
5. İyileştirmelerin gerçekleştirilmesi KOORDİNASYON KURULU/REKTÖR/SENATO 0% 31.12.2022 31.12.2023
6.Paydaş Katılımının Sağlanması HÜKAK-KAYO  50% 1.09.2022 31.12.2023
IP 3. HACETTEPE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (BYBS) REKTÖR/MEKK/M.DOĞRULUK      
1.Strateji Yönetimi  KOORDİNASYON KURULU-SGDB 100% 20.02.2022 30.12.2022
2.Süreç Yönetimi  KAYO/VOLKAN SÖNMEZ-YASİN TUNÇ 10% 22.07.2022 20.09.2022
3.Performans Yönetimi  KOORDİNASYON KURULU-VURAL GÖKMEN 100% 27.07.2022 20.09.2022
4. İzleme ve Değerlendirme  KOORDİNASYON KURULU-KAYO/AHMET SERPER-FUNDA ÜNSAL 25% 21.09.2022 21.10.2022
5.Program Öz ve Akran Değerlendirme   HÜKAK/ÖZLEM ÜLGER 0% 20.09.2022 20.11.2022
6.KİDR 2021 Yazımı HÜKAK-KAYO/SAY-MEKK 100% 1.01.2022 15.04.2022
IP4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR V.GÖKMEN/SAY/F. ÜNSAL      
1.Kurumsal Hafızanın Sürdürülebilirliğinin Sağlanması KOORDİNASYON KURULU 25% 11.06.2022 11.06.2023
2. Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması ve İçselleştirilmesi HÜKAK-KAYO-Volkan Sönmez 25% 12.06.2022 12.12.2023
3. Ulusal/Uluslararası Akran Kurumlar/Kuruluşlarla İşbirliği HÜKAK-KAYO-Rektör 25% 12.06.2023 12.12.2023
4.KGS de İyi Uygulama Örneklerinin İzlenmesi  KAYO/SAY-MEKK-Funda Ünsal 25% 11.06.2022 11.06.2023
5. Değişim Yönetimi KOORDİNASYON KURULU  50% 11.06.2022 12.11.2023
6. Dijitalleşme ve İnovasyon KOORDİNASYON KURULU-KAYO 50% 1.01.2022 1.01.2024