Faaliyet Planı

Hacettepe Üniversitesi     
BÜTÜNLEŞİK KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Faaliyet Planı  
   
   
     
FAALİYETLER SORUMLU  KİŞİ İLERLEME
İP 1. STRATEJİK YÖNETİM     
1.Yeni Stratejik Planda KG ile ilgili Hedef Bulunması HÜKAK, KOORDİNASYON KURULU-Volkan Sönmez 100%
2.Misyon, Vizyon Stratejik Amaç ve Hedeflerle Uyumlu Kalite Politikalarının Oluşturulması ÜST YÖNETİM-HÜKAK-MEKK 100%
3.Performans Göstergelerinin YÖKAK, YÖK, Girişimcilik Endeksi, Üniversite İzleme Ölçütlerini Kapsayacak Şekilde Güncellenmesi  VURAL GÖKMEN/KAYO-Zehra Yılmaz 75%
4.HÜ Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ÜST YÖNETİM-VURAL GÖKMEN 75%
5. Stratejinin birimler düzeyinde yayılımı ve birimlerin ilgili performans göstergesine ilişkin eylem planlarını hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU-AHMET SERPER-MERVE DOĞRULUK-KEMAL KOÇ 10%
6.Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Kurulması İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU /KOORDİNASYON KURULU-AHMET SERPER-Funda Ünsal 0%
İP 2. SÜREÇ YÖNETİMİ    
1. Kurumsal Süreç kartlarının oluşturulması HÜKAK-KAYO/Volkan Sönmez-Yasin Tunç 75%
2. Süreç Yönetimi Organizasyonel Yapılanmasının Oluşturulması  KAYO/Merve Doğruluk-Kemal Koç 0%
3. Süreç İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması  KAYO/Funda Ünsal 0%
4.İyileştirme Mekanizmalarının Oluşturulması HÜKAK-ÜST YÖNETİM/REKTÖR 0%
5. İyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ÜST YÖNETİM/REKTÖR 0%
6.Paydaş Katılımının Sağlanması HÜKAK-KAYO  0%
IP 3. HACETTEPE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HUYS)    
1.Strateji Yönetimi  ÜST YÖNETİM-SGDB 50%
2.Süreç Yönetimi  KAYO/VOLKAN SÖNMEZ-YASİN TUNÇ 0%
3.Performans Yönetimi  ÜST YÖNETİM-VURAL GÖKMEN 0%
4. İzleme ve Değerlendirme  KOORDİNASYON KURULU-KAYO/AHMET SERPER-FUNDA ÜNSAL 0%
5.Program Öz ve Akran Değerlendirme   HÜKAK/ÖZLEM ÜLGER 0%
6.KİDR Yazımı HÜKAK-KAYO/SAY-MEKK 0%
IP4. SÜRÜDÜRLEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR    
1.Kurumsal Hafızanın Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ÜST YÖNETİM 25%
2. Ulusal/Uluslararası Akran Kurumlar/Kuruluşlarla İşbirliği DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0%
3.KGS de İyi Uygulama Örneklerinin İzlenmesi  KAYO/SAY-MEKK-Funda Ünsal 5%
4. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesinin Değerlendirilmesi KOORDİNASYON KURULU  25%
5. Dijitalleşme ve İnovasyon ÜST YÖNETİM-KAYO 25%