KİDR Yazım Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

DAĞITIM YERLERİNE
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)nun yazılmasını tüm yükseköğretim kurumlarından talep etmektedir. Üniversitemizin, 2021 yılına ait KİDR yazımı aşamasında,ilgili tüm birimlerimizin  özdeğerlendirme raporlarının (1 Ocak-31 Aralık 2021) oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik Birim Kalite Komisyonu (A-BİKAK) ve İdari Birim Kalite Komisyonu (İ-BİKAK) üyelerimize 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 14.00’te Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI tarafından bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Birim komisyon üyelerinin toplantıya katılımı, rapor yazımı aşamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet SERPER
Rektör Yardımcısı