Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Süreci

Üniversitemiz 2022 yılı içinde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında dış değerlendirme sürecine dahil olmuştur. Değerlendirme takımı tarafından ön ziyaret 15 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş, saha ziyareti ise 11-16 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Ziyaretler kapsamında Üniversitemizin Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve İdari faaliyetlerindeki kalite güvencesi çalışmaları ve kurum paydaşlarının bu çalışmalardaki rolü ve etkinliği değerlendirilecektir.