YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Dış Değerlendirme Süreci

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Süreci 

Üniversitemiz 2022 yılı içinde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında dış değerlendirme sürecine dahil oldu. Değerlendirme takımı tarafından ön ziyaret 15 Kasım 2022 tarihinde, saha ziyareti ise 11-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 11-16 Aralık 2022 tarihleri arasında üniversitemizde gerçekleşen saha ziyareti sırasında tüm akademik ve idari birimlerimiz, öğrencilerimiz ve dış paydaşlarımız ile görüşmeler yapıldı. KAP Değerlendirme Takımı’nın; liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında hazırladığı “çıkış bildirimi”nin okunması ile saha ziyareti tamamlandı.

Saha Ziyareti Programı için tıklayınız.