YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Dış Değerlendirme Süreci

Üniversitemiz 2022 yılı içinde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında dış değerlendirme sürecine dahil olmuştur. Kurumsal Akreditasyon Programı, yükseköğretim kurumlarındaki liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. 

Saha Ziyareti Programı için tıklayınız.