YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyeliğine Seçilen Öğrencimiz Berkay TARIM

Üniversitemizin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü yüksek lisans öğrencisi Berkay TARIM, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 4. Dönem Öğrenci Komisyonu üyesi olarak seçilmiştir.

Öğrenci Komisyonu’nun öncelikli amacı, kalite süreçlerinin en önemli paydaşı olan öğrencilere kalite kültürünü aktarmaktır.

Öğrencimiz Berkay TARIM, önümüzdeki bir yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde kalite güvencesi sistemine öğrenci katılımı artırmak ve geliştirmek için çalışmalar yürütecek ve üniversitemizi temsil edecektir.

https://yokak.gov.tr/ogrenci-komisyonu/ogrenci-katilimi