Danışma Kurulu Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN Başkanlığında 2022 yılı Olağan Danışma Kurulu Toplantısı 14.11.2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda Danışma Kurulu Üyelerimiz üniversitemiz Bütünleşik Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları hakkında bilgilendirildi. 

Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı - 14.12.2022