Bütünleşik Kalite Güvencesi Sistemi Modeli

Hacettepe Üniversitesi’nde kalite çalışmaları, Bütünleşik Kalite Güvencesi Sistemi modeli ile yönetilmektedir. Yönetim sisteminin bileşenleri, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Belge Yönetimi, Risk Yönetimi ve Geribildirim Sisteminden oluşmaktadır.

 

Chart

Description automatically generated

 

Hacettepe Üniversitesi, bütüncül bir kalite yönetim anlayışı ile stratejik ve süreç yönetimi kapsamında izleme faaliyetlerinin sonuçlarını irdelemekte, önerileri içeren raporlar hazırlamakta ve sürekli iyileştirmeleri hayata geçirmektedir. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı temelini PUKÖ (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünden almaktadır. Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve idari süreçler PUKÖ çevrimleriyle ilişkilendirilmiş, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde izlenerek iyileştirilmektedir.

 

Üniversitemiz ana faaliyetlerinin PUKÖ çevrimlerinin işletilmesine dair süreçler:

1. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde İç Kalite Güvence Sistemi

2. Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinde İç Kalite Güvence Sistemi

3. Toplumsal Katkı Süreçlerinde İç Kalite Güvence Sistemi

4. İdarî Süreçlerinde İç Kalite Güvence Sistemi

 

PUKÖ çevrimlerinin işletilmesine dair takvim: