Hacettepe Üniversitesi'nde "Dönüşen Dünyada Liderlik" Çalıştayı, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer El...
13 Eylül 2022
"Kalite ile Daha İleriye En İyiye" Çalıştayı 11-12 Haziran 2022 tarihinde geniş bir katılımla yapıld...
12 Haziran 2022