Orviks yazılım firması tarafından 15.03.2022 tarihinde Rektörlük Makamına ve KAYO personeline üniver...
15 Mart 2022
Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi, HUZEM ve Üst Yönetimin ka...
01 Mart 2022
Orviks yazılım firması tarafından 01.02.2022 tarihinde KAYO personeline üniversitemizde uygulanacak ...
01 Şubat 2022
Üniversitemiz Akademik Birim Kalite Komisyonları ve İdari Birim Kalite Komisyonlarına 28.01.2022 tar...
28 Ocak 2022