Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yönetilen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsam...
16 Aralık 2022
Üniversitemizin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü yüksek lisans öğrencisi Berkay TARIM, Yükse...
02 Aralık 2022
ESU Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci Havuzu üyesi olan Eren ÇANGA, European Quality Assurance Forum 20...
25 Kasım 2022
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde ...
01 Kasım 2022
Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN Ba...
27 Ekim 2022
Rektörümüz Prof. Dr. M. Cahit GÜRAN Başkanlığında dış paydaşlarımızla üniversitemiz kalite güvencesi...
26 Ekim 2022
Hacettepe Üniversitesi Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi Kılavuzu yayımlandı.
15 Ağustos 2022
"Kalite ile Daha İleriye En İyiye" Çalıştayı 11-12 Haziran 2022 tarihinde geniş bir katılımla yapıld...
12 Haziran 2022
Üniversitemiz Dış Paydaş Toplantısı 24/02/2022 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı.
24 Şubat 2022
ORVİKS Yazılım Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlandı
22 Şubat 2022
Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.0) yayınlandı.
23 Kasım 2021