Raporlar

Öz Değerlendirme Raporları

 1. Liderlik, Kalite Güvencesi, Yönetim
  1. Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR)
  2. Akademik Birim İç Değerlendirme Raporları (A-BİDR)
 2. Eğitim-Öğretim
  1. Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu
  2. Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi (STL Faaliyet Raporları)
  3. Kariyer Merkezi Faaliyet Raporu (2021)
  4. TÖMER Faaliyet Raporu (2021)
  5. Program Öz Değerlendirme Durum Raporu
 3. Araştırma-Geliştirme
  1. Hacettepe Üniversitesi 2022 – 2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu
  2. Bilimsel Araştırma Projeleri 2016-2020 Dönemi Değerlendirme Raporu
  3. Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı Değerlendirme Raporu
  4. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarında Bilimsel Araştırma Projelerine Yönelik Değerlendirme Raporu 2015-2021
  5. Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi
  6. Proje Destek Ofisi Faaliyet Raporu
 4. Uluslararasılaşma
  1. Uluslararasılaşma Süreçleri 2021 Durum Raporu

 

Dış Değerlendirme Raporları

 1. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Değerlendirme Raporu
 2. YÖKAK Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)
 3. YÖKAK İzlem Raporu
 4. Hizmet Akreditasyonları​​​​
  1. Sağlık Hizmeti (Joint Commission International-JCI) Akreditasyonu
  2. Türkiye Doping Kontrol Merkezi (World Anti-Doping Agency-WADA ve TÜRKAK) Akreditasyonu
  3. Bebek Mutfağı Sertifikası
  4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Akreditasyonu