Raporlar / Kurumsal İç Değerlendirme Raporları (KİDR)

 

Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR)

 

Öz Değerlendirme Raporları

 

 1. Liderlik, Kalite Güvencesi, Yönetim
  1. Akademik Birim İç Değerlendirme Raporları (A-BİDR)
 2. Eğitim-Öğretim
  1. Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu
  2. Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi (STL Faaliyet Raporları)
  3. Kariyer Merkezi Faaliyet Raporu (2021)
  4. TÖMER Faaliyet Raporu (2021)
  5. Program Öz Değerlendirme Durum Raporu
 3. Araştırma-Geliştirme
  1. Hacettepe Üniversitesi 2022 – 2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu
  2. Bilimsel Araştırma Projeleri 2016-2020 Dönemi Değerlendirme Raporu
  3. Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı Değerlendirme Raporu
  4. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarında Bilimsel Araştırma Projelerine Yönelik Değerlendirme Raporu 2015-2021
  5. Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi
  6. Proje Destek Ofisi Faaliyet Raporu
 4. Uluslararasılaşma
  1. Uluslararasılaşma Süreçleri Durum Raporu-2021
  2. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi Raporu-2023
 5. Toplumsal Katkı
  1. Toplumsal Katkı İzlem Raporu (2021/2022)

 

Dış Değerlendirme Raporları

 1. Kurumsal Akreditasyon Raporu
 2. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Değerlendirme Raporu
 3. YÖKAK Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)
 4. YÖKAK İzlem Raporu
 5. Hizmet Akreditasyonları​​​​
  1. Sağlık Hizmeti (Joint Commission International-JCI) Akreditasyonu
  2. Türkiye Doping Kontrol Merkezi (World Anti-Doping Agency-WADA ve TÜRKAK) Akreditasyonu
  3. Bebek Mutfağı Sertifikası
  4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Akreditasyonu
  5. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nütrisyon Destek Birimi Akreditasyon

 

Çalıştay ve Faaliyet Raporları

 1. Kalite ile Daha İleriye En İyiye Çalıştayı Değerlendirme Raporu
 2. Değişen Dünyada Liderlik Çalıştayı Değerlendirme Raporu
 3. 2022 Yılı İdari Faaliyet Raporu
 4. Disiplinler ve Meslekler Arası Süreçleri Destekleme Çalıştayı Değerlendirme Raporu

Diğer Raporlar

 1. Mezun İzleme Raporu (Univeri)